Văn khấn Thổ Công mùng 1 hàng tháng

Thổ Công là một vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia đình. Ông thường được gọi với cái tên khác là Đệ nhất gia chi chủ .

Thổ Công giúp xua đuổi các hồn ma quỷ để chúng không xâm nhập được vào nhà, quẫy nhiễu gia đình .

Lễ vật cúng Thổ Công :

Trong ngày Sóc Vọng, ngày mùng 1, ngày Rằm, bạn có thể cúng chay hoặc cúng mặn :

  • Các đồ lễ cúng chay gồm : giấy vàng, bạc, trầu, nước, hoa quả tươi…
  • Các đồ lễ cúng mặn gồm : rượu, xôi, gà, chân giò …

Văn khấn Thổ Công : 

Nam mô A Di Đà Phật 

Nam mô A Di Đà Phật 

Nam mô A Di Đà Phật

  • Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  • Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
  • Con kính lạy ngài Đông Thần Quân
  • Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch
  • Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần
  • Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần
  • Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Hương chủ (chúng) con tên là: ……………………………

Con lạy quan thần linh thổ địa số nhà………..đường………phường……….quận……….thành phố………

Hôm nay nhằm ngày……. tháng …… năm …….. Dương lịch (Tức ngày mùng 1 tháng…….năm ……)

Tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật 

Nam mô A Di Đà Phật 

Nam mô A Di Đà Phật 

Tham khảo thêm tại trang web: https://dothothienphat.com/