Bài văn khấn ông bà gia tiên 3 mùng Tết Nguyên Đán

Bài văn khấn ông bà gia tiên 3 mùng Tết Nguyên Đán

Kính cáo chư vị chư gia Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, cùng chư vị tiền nhân họ……………..

Chúng con là:………………………………………………

Hiện nay ở tại………………………………………………Cùng toàn gia kính bái.

Kính cẩn thưa rằng:

Đất trời có vận luật, Nhật Nguyệt phải đổi thay.

Mồng một (Hoặc các ngày 2,3..) hôm nay.

Xuân sắc tràn đầy, “Vạn tượng canh tân”, “Tam dương khai thái”, Toàn gia phấn khởi, Thụ lộc tổ tông, “Hải đức sơn công”, “Vĩnh miên thế trạch”, “Quang tiền thùy hậu”, Vạn đại trường Xuân, Mưa móc thấm nhuần, Mừng Tết Nguyên đán, Cháu con ghi nhớ, Công đức Tổ Tiên, Kính cẩn dâng lên, Chi nghi cụ soạn.

(Kể các thứ cúng)……………………………………..

Cúi xin chứng giám.

Lễ bạc lòng thành.

Thỉnh cáo Tiên linh.

Cùng vui hâm hưởng.

Tôn linh tại thượng, Phù hộ độ trì, Năm mới mọi bề, An khang thịnh vượng.

Cẩn cáo.