Các mẫu bàn thờ treo tường đẹp – giá tốt 2021

Các mẫu bàn thờ treo tường gỗ gõ đỏ, gỗ xoan, gỗ căm xe, gỗ sồi mỹ mới với đủ mọi kích thước từ nhỏ đến lớn, giá tốt nhất có tại dothothienphat.com 

Truy cập ngay vào trang web :  dothothienphat.com  để tham khảo giá cũng như nhiều kích thước khác nhau của các mẫu dưới đây

Bàn thờ treo tường gỗ xoan màu đỏ

Bàn thờ treo tường gỗ xoan màu vàng

127

Bàn thờ treo tường gỗ căm xe mặt gõ trạm rồng

Bàn thờ treo tường gỗ xoan màu đỏ đế chạm rồng

Bàn thờ treo tường gỗ xoan màu vàng đế chạm rồng

Bàn thờ treo tường gỗ gõ đỏ mẫu mới

Bàn thờ treo tường gỗ gõ đỏ trạm sen

Bàn thờ treo tường gỗ sồi màu nâu đỏ

Bàn thờ treo tường gỗ sồi màu nguyên gỗ

Bàn thờ treo tường gỗ xoan màu vàng

Bàn thờ treo tường gỗ xoan màu vàng đế chạm rồng

Bàn thờ treo tường gỗ xoan màu vàng đế chạm rồng