Ý nghĩa 5 dòng chữ trên bài vị thờ cúng

Bản dịch của 5 dòng chữ trên Bài vị Thần Tài : 

Do Chữ Hán có quy tắc đọc ngược so với chữ Việt của ta nên bản dịch sẽ được dịch từ phải qua trái như sau :

– Dòng thứ nhất: Vật Huê Thiên Bửu Nhật – nghĩa là Cành Vàng Lá Ngọc.

– Dòng thứ hai: Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Thần – nghĩa là Chư Vị Long Thần của ngũ phương, ngũ hành.

– Dòng thứ ba: Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần – nghĩa là Chư Vị chủ đất, Tài Thần đời trước, đời sau.

– Dòng thứ tư: Nhân Kiệt Địa Linh Thời – nghĩa là Cây Bạc Nở Hoa.

– Dòng thứ năm: Tiên Cô Tiên Hửu Tri Thần Vị – nghĩa là các vị Tổ Cô, các Vị bằng hữu phẩm thần vị.

Ý nghĩa của 5 dòng chữ trên Bài vị Thần Tài :

– Vật Huê Thiên Bửu Nhật và Nhân Kiệt Địa Linh Thời : có ý nghĩa như chúc tụng.

– Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Thần : Là danh hiệu của năm vị thần trấn năm hướng và năm vị thần đất đai Long Mạch.

+ Năm vị Thần ngũ phương : Hoàng Đế (Trung ương), Thanh Đế (hướng Đông), Bạch Đế (hướng Tây), Xích Đế (hướng Nam) và Hắc Đế (hướng Bắc).

+ Năm vị Thần ngũ thổ :.

  • Thổ Công: Là vị Thần làm chủ nền nhà, trông coi nhà cửa, bếp núc, định đoạt họa phúc trong gia đình.
  • Thổ Thần: Là vị Thần cai quản khu đất.
  • Thổ Địa: Là vị Thần luôn túc trực tại cổng để tiếp dẫn Thần Tài vào nhà.
  • Thổ Phủ: Là vị Thần bảo hộ cho hàng hóa kinh doanh, các kho hàng.
  • Thổ Kỳ: Là vị Thần cai quản mặt đất nói chung

Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần :

  • Tiền Địa Chủ Tài Thần: Là vị Thần Tài của chủ đất trước. Gia chủ thờ vị thần này là để báo đáp cái gốc và nhớ tới cái nguồn.
  • Hậu Địa Chủ Tài Thần: Là vị Thần Tài của chủ đất sau. Chính là vị Thần Tài của hiện tại.

– Tiên Cô Tiên Hửu Tri Thần Vị: Danh hiệu các vị Thần khác gia đình muốn thờ.

Tham khảo thêm nhiều mẫu Bài Vị tại trang web: dothothienphat.com